banner_consello_peq

Categorías

Categoría: Cidade da cultura

 X. M. Beiras-. Vou dar por rematada esta restra de matinacións estivais encol da cultura da cidade -a cidadanía galega constitúe a nosa cidade- e as cidades da cultura -os modelos posíbeis de catalizadores institucionais da dinámica e a criatividade culturais dun povo como o noso.

Share
 

X. M. Beiras-. Se acertei a facerme comprender, do que levo balbucido até eiquí nestes meus cismes e matinacións despréndese que, na miña opinión, no deseño dunha peza concebida como "Museu" dentro da reformulación anovadora dun proxecto de Cidade da Cultura…

Share
 

 X. M. Beiras-. Dicíavos o día pasado que compría voltarmos ao Ensaio histórico sobre a cultura galega de don Ramón Otero Pedraio, volvermos reler ese clásico da nosa literatura ensaística, bebermos outravolta nesa fonte limpa do pensamento oteriano que nunca estiñou.

Share
 

X. M. Beiras-. A cultura –como a democracia– non é un feito, senón un proceso; non é un sistema estático, senón unha estrutura dinámica que se produce e se reproduce, en constantes procesos dinámicos de estruturación e desestruturación, ao longo do tempo histórico.

Share
 

X. M. Beiras-. Simultáneamente ao proceso de matinación colectiva encol da CdC no que eu estaba a participar, o Padroado do Museo do Pobo Galego procedía a elaborar, á sua vez, unha proposta de reformulación dese mesmo proxecto, da que eu tiven coñecemento moito despois de estar rematada.

Share
 

 X. M. Beiras-. A definición do rol a desempeñar por unha CdC resulta, obviamente, indispensábel para configurar a sua funcionalidade ao servizo da política cultural do país.

Share
 

X.M. Beiras-. Toda reformulación do proxecto de CdC ten que asentar como postulado a existencia dun sistema e/ou modelo cultural galego dotado de identidade propria que, en canto tal, a CdC tería que dinamizar endóxenamente.

Share
 

X. M. Beiras-. Vai para tres anos que fun convidado a participar nun proceso de reflexión colectiva encol do proxecto da Cidade da Cultura herdado da etapa fraguiana de goberno na Xunta de Galiza.

Share
 
Courte en longue robe avant, remplissage en couches blanc voile de dentelle, et noir arc taille exagérée entrent en collision les uns avec les autres un nouveau sens de la beauté. Robe De Mariée Ce ne regarde pas des combinaisons particulièrement familières? Anpassade festklänningar webbutik, skräddarsydd för billigt. Style är också särskilt hög. Jag hoppas du gillar, vi tar en titt på de nya 2016 festklänningar festklänningar men också en antydan av modeller bär spets festklänningar känsla Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning