banner_consello_peq

Categorías

Categoría: Doutrina “dous mundos”
X. M. Beiras-. Así que, xa sabedes, eu fun un irresponsábel. Non así, seica, os que, lonxe de tomar en consideración as reflexións contidas no documento, reconvirtírono nunha arma arroxadiza contra quen tentara cumplir co seu deber -patriótico- de lealdade ao "proxecto común…

Share
 
X. M. Beiras-. O resultado foi, claro está, o esclerosamento do sistema arterial do Bloque e a correlativa perda de criatividade e capacidade de liderádego ideolóxico, político e social verbo do común cidadán da nación.

Share
 
X.M. Beiras-. Dicíavos o día pasado que o exercizo colectivo de xenerosidade e lucidez -e patriotismo- que enxendrou e paríu o BNG, no 1982, permitíu reconstruir e artellar o "mundo" nacionalista galego nunha arquiteitura frentista de nova formulación.

Share
 
X. M. Beiras-. Na encrucillada estatal, a rupturista creba democrática popular foi sabotada polos celestiais poderes imperiais, atreizoada polos grandes partidos ao seu servizo, e suplantada polo menú precociñado da "reforma política" pactada co franquismo.

Share
 
X. M. Beiras-. Cando, no 1916, abrolla a gomariza das Irmandades da Fala e ben axiña, no 1918, celebran en Lugo a I Asambleia Nazonalista, o movemento emancipador enfronta un dobre repto de decantación ideolóxico-política: tanto no eixo da contradición nacional co Estado español canto no da conflitividade social interna.

Share
 
X. M. Beiras-. Comecemos polo suxeito histórico e a proxeción do proceso emancipador nos dous planos ou eixos de coordenadas xa referidos nas miñas entregas precedentes: o da contradición nacional co Estado español, e o das contradicións de clase internas á nación galega.

Share
 
X. M. Beiras-. Cando se tratar dun proceso de emancipación nacional, o problema do suxeito protagonista e das alianzas precisas para acadárese o trunfo -problema do que o ideoloxema dos "dous mundos", nas loitas pola revolución social, víramos que resultou ser unha vía de solución errada- plantéxase en duas dimensións ou, se preferides, proxéctase en dous eixos de coordenadas diferentes que compre combinar con acerto.

Share
 
X. M. Beiras-. A primordial relevancia desa rotunda descalificación da doutrina dos "dous mundos" atinxe á estratexia das alianzas de clase cara un proceso revolucionário.

Share
 
X. M. Beiras-. Remexo nos meus libros, e revisito a Domènech* na procura da sua lucidez. Leo: "E mentras que, na tradición política da democracia social revolucionaria de Marx e Engels no 1848, a tarefa asignada á clase obreira industrial era encabezar o movemento do dêmos todo, de tódolos dominados na "sociedade civil moderna"…

Share
 
Courte en longue robe avant, remplissage en couches blanc voile de dentelle, et noir arc taille exagérée entrent en collision les uns avec les autres un nouveau sens de la beauté. Robe De Mariée Ce ne regarde pas des combinaisons particulièrement familières? Anpassade festklänningar webbutik, skräddarsydd för billigt. Style är också särskilt hög. Jag hoppas du gillar, vi tar en titt på de nya 2016 festklänningar festklänningar men också en antydan av modeller bär spets festklänningar känsla Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning