Autor/a

Profesor de Ciencia Política da Universidade Autónoma de Madrid. Membro do Consello Editorial de Altermundo

banner_consello_peq

Consello Editorial

X. M. Beiras
Marga Tojo
Xavier Simón
Lupe Ces

Xabier Macías
Alfredo I. Diéguez
Cândido Gryzbowski
Rebeca Fernández

David Rodríguez

Miguel A. Fernán Vello
Ana Miranda

Xoán Hermida

Manuel Casal
Antom Fente
Imanol Dorca

Xabier Ron
Tone
Roberto Mansilla

Carme Carballo
Raúl Asegurado
Xoán R. Doldán
Manoel Santos

Categorías

Entrevista a Carlos Taibo sobre “España, un gran país. Transición, milagre e quebra” (Catarata, Madrid, 2012)
Entrevista a Carlos Taibo sobre “España, un gran país. Transición, milagre e quebra” (Catarata, Madrid, 2012)

Entrevista de Pedro Maceiras a Carlos Taibo sobre "España, un gran país. Transición, milagre e quebra" (Catarata, Madrid, 2012).

De onde xurdiu a idea de escribir este libro?

Non era un libro que tivese en mente hai uns meses. O detonante da idea foi o resultado dunha enquisa que revelaba que a principios deste ano só un 28% dos españois declaraba crer na Unión Europea. Con certeza a porcentaxe correspondente foi dun 70 ou dun 80% hai media ducia de anos. Pareceume que ese dato, por si só, era unha boa escusa para expor unha discusión crítica sobre moitos dos mitos que se nos impuxeron nas tres últimas décadas.

Que mitos?

Fundamentalmente tres. O primeiro é o dunha impoluta transición política que permitiría rematar cunha ditadura e na que todos gañarían. A transición sacárona adiante, coa conivencia dos partidos da esquerda oficial, os poderes fácticos do momento. As súas pegadas, na forma dunha xenuína farsa democrática, son visíbeis hoxe por todas partes.

O segundo é o da milagre económica que se rexistrou á calor da incorporación á Unión Europea. Hoxe sabemos cal foi a súa trastenda na forma de dramáticas desigualdades sociais, un vergoñante Estado do benestar, unha lexislación laxísima no que fai aos paraísos fiscais e agresións ambientais irreversíbeis.

O terceiro, en fin, achégao o mito neoliberal, acatado polos dous grandes partidos, causante directo das miserias que vencellamos coa crise do euro, reiterado día tras día polos nosos gobernantes e motivo principal nestas horas para expor un inecusábel e frontal rexeitamento do capitalismo.

Supoño que o título da obra, o de España, un gran país, é unha ironía.

É unha idea trivial que repetiron incansábeis todos os presidentes do Goberno español. Nun lugar no que o colectivo foi lapidado e estigmatizado, os nosos gobernantes parecen defender os valores correspondentes a efectos simplemente retóricos. Mentres propician unha xigantesca estafa, a que están desenvolvendo os nosos bancos, adulan á poboación con fraseciñas como esa. Failles ben a figura de Homer Simpson marcada nun euro que se recolle na portada do libro.

Vexo que o teu exame do camiño da cuestión nacional interésase máis polo de Estado español que polos avatares dos nacionalismos vasco, catalán ou galego.

Así é. Asumo de bo grado que era unha decisión delicada, pero creo que neste caso, como en todos, había que falar daquilo do que comunmente non se fala. E ese nacionalismo de Estado, moitas veces silencioso e aparentemente inexistente, é un elemento vital para explicar as miserias que se urdiron, á calor da transición, trinta anos atrás e a súa plasmación hoxe en forma dun modelo ao parecer incusestionábel. A orgullosa vocación antiautodeterminista do nacionalismo español emprázanos ante a súa máis que dubidosa condición democrática.

Tamén analizas nun capítulo a política exterior española.

Non hai nela moitos misterios. A transición foi claramente tutelada polos aliados europeos e polos Estados Unidos. As consecuencias son doadas de identificar: se, por unha banda, a europeización serviu como escusa para sacar adiante un programa cabalmente neoliberal, a OTAN pasou a dirixir de feito a política exterior española. Por detrás fíxose valer o franco, insolidario, patético e prepotente obxectivo de sumarse ao club dos países máis ricos.

Outro fío condutor do libro é a crítica do que a miúdo chamas razón progresista.

A razón progresista foi un elemento vital para propiciar o asentamento do proxecto urdido polos anteditos poderes fácticos. Ao seu amparo reveláronse moitas miserias: a adoración de todo o que supuxo a UE, unha lectura por completo acrítica do que supoñen os Estados do benestar, o designio de entender que non hai outro horizonte sindical que o que proporcionan CCOO e UGT, ou, por deixalo aí, un atlantismo exultante. Se o diario El País é un bo reflexo de moitas destas percepcións, outro o constitúe o respaldo dispensado por tantas persoas, en moitos casos de boa fe, a unha figura tan equívoca como o xuíz Garzón, e un terceiro o camiño asumido por tantos intelectuais abducidos polo sistema. Ao final o que a razón progresista nos tentou vender, sen máis, é que non hai outro horizonte que o do capitalismo.

En moitos treitos do libro defendes, en troques, a tradición libertaria.

É verdade, aínda que sempre me sinto na obriga de subliñar que a miña defensa non é ideolóxica. Interésanme máis as persoas que en virtude da súa experiencia vital chegaron ao convencemento de que hai que defender a democracia de base, a asemblea e a autoxestión, sen líderes, burocracias nin liberados. Pero non podo agachar a miña admiración polos nosos avós anarquistas e anarcosindicalistas, os esquecidos de entre os esquecidos.

E creo firmemente na actualidade do pensamento e das prácticas libertarias. Ben sabes que sostiven que un e outras teñen hoxe un renacemento inesperado en moitos dos elementos da vida cotiá do . Falo ante todo do designio de forxar espazos de autonomía autoxestionados, un proxecto infinitamente máis útil e realista que as reformas nas institucións que seguen reclamando os nosos socialdemócratas.

O libro, pode entenderse que é unha provisión de argumentos para o 15M?

Sería pretencioso afirmalo. Contentareime con sinalar que moitas das consignas que o movemento contribuíu a asentar atopan un sustento material, ou a min parécemo, nas teses recolleitas nestas páxinas. Pero máis aprendín eu do 15M que o que poidan aprender os seus activistas da lectura deste libro.

Share
 
Courte en longue robe avant, remplissage en couches blanc voile de dentelle, et noir arc taille exagérée entrent en collision les uns avec les autres un nouveau sens de la beauté. Robe De Mariée Ce ne regarde pas des combinaisons particulièrement familières? Anpassade festklänningar webbutik, skräddarsydd för billigt. Style är också särskilt hög. Jag hoppas du gillar, vi tar en titt på de nya 2016 festklänningar festklänningar men också en antydan av modeller bär spets festklänningar känsla Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning